Medycyna Rodzinna Wejherowo
PARTER
 
 
 
   

Kto może być pacjentem NZOZ Medycyna Rodzinna ?

Każda osoba niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Osoby ubezpieczone otrzymują świadczenia przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie.

Osoby nie ubezpieczone otrzymują świadczenia odpłatnie.

Jak zostać pacjentem NZOZ Medycyna Rodzinna ?

Najprościej w swojej dotychczasowej przychodni złożyć rezygnację (odpowiednie druki dostępne są w każdej przychodni), a następnie przyjść do nas i wypełnić deklarację, dokonując wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej.

Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się do przychodni ?

1. Aktualna książeczka RUM, czyli taka która zawiera oprócz imienia i nazwiska, adresu, nr pesel, także:

  • numer ubezpieczenia
  • oznaczenie Narodowego Funduszu Zdrowia (w lewym górnym rogu litery POW NFZ)

2. Dane dotychczasowej przychodni (nazwa przychodni i dokładny adres).

Co to znaczy dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej?

Wybrać lekarza u którego Państwo chcą się leczyć. Nie oznacza to, że Państwo nie będą mogli iść do innego lekarza w naszej przychodni, ale zachęcamy do wizyt u innych lekarzy tylko w wyjątkowych i nagłych sytuacjach.

Pielęgniarkę rodzinną wybiera się tak jak lekarza. Przychodzi ona do Państwa w takich sytuacjach jak narodziny dziecka, konieczność wykonania zastrzyków w domu, czy zabiegi pielęgnacyjne u osób obłożnie chorych.

Położną środowiskową wybierają tylko kobiety. Panie mają z nią kontakt w okresie okołoporodowym. Położna przyjdzie po porodzie, sprawdzi czy połóg przebiega prawidłowo, doradzi jak zająć się sobą i dzieckiem w tym trudnym dla kobiety okresie.

Co zrobić, żeby otrzymać książeczkę RUM ?

Należy zgłosić się do biura RUM (następne wejście do budynku w stronę Placu Jakuba Wejhera) z dowodem ubezpieczenia i nr pesel , jeśli dotyczy to dziecka lub z dowodem osobistym – samemu. Tam zostanie sprawdzone Państwa ubezpieczenie i wystawiona książeczka. W razie wątpliwości pracownicy biura wyjaśnią dalsze postępowanie.

Co zrobić, jeśli do tej pory nie wybrałem lekarza rodzinnego ?

To nic. Jeśli nie chorujemy, to nie myślimy o takich rzeczach. Trzeba się zgłosić do nas z książeczką RUM i dokonać wyboru lekarza.

 

Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej: