Medycyna Rodzinna Wejherowo
PARTER
 
 
 
   

ISO 9001:2000 jest międzynarodową normą, która zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością. Wdrożyliśmy ją, żeby w sposób świadomy i kontrolowany stale podwyższać jakość naszych usług, a przez to zwiększać Państwa zadowolenie z naszej przychodni.

Wymagania ISO 9001:2000 to:

  • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów)
  • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju)
  • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie)
  • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów)
  • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami)
  • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów)
  • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji)
  • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej)

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001"

Certyfikat ISO 9001:2000 otrzymaliśmy 25 stycznia 2005 roku.