Medycyna Rodzinna Wejherowo
PARTER
 
 
 
   
Hematologia i hemostaza
Analityka ogólna
Badania biochemiczne
Hormony
Markery nowotworowe
Wirusologia i inne
Białka specyficzne
Grupa krwi

 

   

 

Lp. Hematologia i hemostaza Cena
1. Morfologia krwi obwodowej 7,00 zł
2. Rozmaz krwi obwodowej 3,50 zł
3. Retikulocyty 3,50 zł
4. Mielogram 16,50 zł
5. Odporność osmotyczna 4,50 zł
6. Odczyn Biernackiego OB. 4,00 zł
7. Czas kaolinowo-kefalinowy w osoczu 6,50 zł
8. Czas trombinowy w osoczu 6,50 zł
9. Fibrynogen w osoczu 9,00 zł
10. Test  etanolowy  w osoczu 5,00 zł
11. Wskaźnik protrombinowy w osoczu 8,00 zł
12. Antytrombina III w osoczu 14,50 zł
13. D-Dimetry w osoczu 27,00 zł

 Wróć do góry

 

   
 
Lp Analityka ogólna Cena
1. Mocz - badanie ogólne 5,00 zł
2. Białko w moczu 4,50 zł
3. Glukoza w moczu 4,50 zł
4. Badanie kału na krew utajoną - met. Immunoenzymatyczną 13,50 zł
5. Badanie kału na skrobię 4,50 zł
6. Badanie kału na tłuszcze 4,50 zł
7. Badanie kału na jaja pasożytów 8,00 zł
8. Badanie nasienia męskiego 14,50 zł
9. Kamienie nerkowe 17,00 zł
10. Lamblie w kale - metoda EIA 22,00 zł
11. Liczba Addisa w moczu 5,50 zł
 

Wróć do góry

 

   
 
Lp Badania biochemiczne Cena
1. Albumina w surowicy 4,50 zł
2. Aminotransferaza Alaninowa w surowicy 4,50 zł
3. Aminotranseraza Asparaginianowa w surowicy 4,50 zł
4. Amylaza w surowicy 5,00 zł
5. Amylaza w moczu 5,00 zł
6. Bilirubina całkowita w surowicy 4,50 zł
7. Bilirubina bezpośrednia w surowicy 5,50 zł
8. Białko całkowite w surowicy 4,50 zł
9. Białko w płynach jam ciała 4,50 zł
10. Cholesterol całkowity w surowicy 4,50 zł
11. Cholesterol HDL w surowicy 5,50 zł
12. Chlorki w surowicy 4,50 zł
13. Chlorki w moczu 4,50 zł
14. Dehydrogeneza mleczanowa LDH w surowicy 4,50 zł
15. Dehydrogeneza mleczanowa LDH w płynach jam ciała 4,50 zł
16. Fosfataza alkaliczna w surowicy 4,50 zł
17. Fosfataza kwaśna całkowita w surowicy 5,50 zł
18. Fosfataza kwaśna frakcja stercza w surowicy 9,00 zł
19. Fosforany w surowicy 4,50 zł
20. Fosforany w moczu 4,50 zł
21. Glukoza w osoczu 4,50 zł
22. Glukoza w płynach jam ciała 4,50 zł
23. Glutamylo-transpeptydaza w surowicy 4,50 zł
24. Kreatynina w surowicy 4,50 zł
25. Klirens kreatyniny endogennej 7,50 zł
26. Kwas moczowy w surowicy 4,50 zł
27. Kwas moczowy w moczu 4,50 zł
28. Kinaza kreatynowa w surowicy 6,00 zł
29. Kinaza kreatynowa frakcja MB w surowicy 9,50 zł
30. Krzywa wchłaniania glukozy - test przesiewowy 7,50 zł
31. Komórki LE w surowicy 8,00 zł
32. Mikroalbuminy w moczu bad. ilościowe ? Nefelometria 11,00 zł
33. Mocznik w surowicy 4,50 zł
34. Mocznik w moczu 4,50 zł
35. Magnez w surowicy 5,00 zł
36. Magnez w moczu 5,00 zł
37. Potas w surowicy 4,50 zł
38. Potas w moczu 4,50 zł
39. Płyn mózgowo-rdzeniowy 16,00 zł
40. Równowaga kwasowo-zasadowa 7,50 zł
41. Sonda dwunastnicza 10,00 zł
42. Sonda żołądkowa 6,50 zł
43. Sód w surowicy 4,50 zł
44. Sód w moczu 4,50 zł
45. Salicylany w moczu 5,00 zł
46. Test obciążenia; glukozą, laktozą, D-ksylozą w osoczu 11,00 zł
47. Test na mononukleozę w surowicy 8,00 zł
48. Test ciążowy w moczu 15,00 zł
49. Trójglicerydy w surowicy 5,00 zł
50. Wapń w surowicy 4,50 zł
51. Wapń w moczu 4,50 zł
52. Wapń zjonizowany w surowicy 5,50 zł
53. Żelazo w surowicy 5,00 zł
54. Zdolność wiązania żelaza 8,50 zł
 

Wróć do góry

 

   
 
Lp Hormony Cena
1. Estradiol E2 w surowicy-met. immunoenzymatyczna 23,00 zł
2. Hormon tyreotopowy TSH w surowicy-met. immunoenzymatyczna 14,00 zł
3. Hormon lutropowy LH w surowicy-met. immunoenzymatyczna 23,00 zł
4. Hormon folikulotropowy FSH w surowicy-met. immunoenzymatyczna 23,00 zł
5. Prolaktyna w surowicy-met. immunoenzymatyczna 23,00 zł
6. Progesteron w surowicy-met. immunoenzymatyczna 23,00 zł
7. Tyroksyna wolna FT4 w surowicy-met. immunoenzymatyczna 14,00 zł
8. Trójjodotyronina wolna FT3 w surowicy-met. immunoenzymatyczna 14,00 zł
9. B-hCG w surowicy i moczu-met. immunoenzymatyczna 37,00 zł
10. Testosteron w surowicy-met. immunoenzymatyczna 28,00 zł
 

Wróć do góry

 

   
 
Lp Markery nowotworowe Cena
1. Alfa-fetoproteina - AFP w surowicy 28,00 zł
2. Antygen specyf. gruczołu krokowego PSA w surowicy-met. immunoenzymatyczna 24,50 zł
3. Antygen rakowo-płodowy CEA w surowicy-met. Immonoenzymatyczna 26,50 zł
4. Antygen nowotworowy Ca 125 w surowicy-met. immunoenzymatyczna 29,00 zł
 

Wróć do góry

 

   
 
Lp Wirusologia i inne Cena
1. WZW B marker HbsAg w surowicy-met. immunoenzymatyczna 10,50 zł
2. WZW C marker HCV w surowicy-met. immunoenzymatyczna 26,50 zł
3. Toksoplazmoza IgG w surowicy-met. immunoenzymatyczna 26,50 zł
4. Toksoplazmoza IgM w surowicy-met. immunoenzymatyczna 27,50 zł
5. Test anty Treponema pallidum- metoda ELISA 5,50 zł
6. Test potwierdzenie na obecność HbsAg w surowicy-met. immunoenzymatyczna 37,00 zł
7. Cytomegalia wirus CMV IgG w surowicy metoda immunoenzymatyczna 27,00 zł
8. Cytomegalia wirus CMV IgM w surowicy metoda immunoenzymatyczna 29,00 zł
9. p. ciała ANHBs (AUSAB) w surowicy metoda immunoenzymatyczna 29,00 zł
10. p. ciała anty HIV w surowicy metoda immunoenzymatyczna 21,00 zł
11. Ag/Ab Combo HIV w surowicy metoda immunoenzymatyczna 33,50 zł
12. Rubella G, p/ciała klasy IgG metoda immunoenzymatyczna 44,00 zł
13. Rubella M p/ciała klasy IgM metoda immunoenzymatyczna 44,00 zł
 

Wróć do góry

 

   
 
Lp Białka specyficzne Cena
1. Antystreptolizyna O w surowicy met. ilościowa-Nefelometria 9,50 zł
2. Białko C-reaktywne w surowicy bad. ilościowe - Turbidymetria 12,00 zł
3. Czynnik reumatoidlany RF w surowicy bad. ilościowe - Nefelometria 9,50 zł
4. Elektroforeza białka w surowicy 11,50 zł
5. Ferrytyna w surowicy - met. immunoenzymatyczna 24,00 zł
6. Immunoglobulina G IgG w surowicy bad. ilościowe - Nefelometria 12,50 zł
7. Immunoglobulina G IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym badanie ilościowe - Nefelometria 12,50 zł
8. Immunoglobulina A IgA w surowicy bad. ilościowe - Nefelometria 12,50 zł
9. Immunoglobulina M IgM w surowicy bad. ilościowe - Nefelometria 12,50 zł
10. Łańcuchy lekkie - kappa bad. ilościowe - Nefelometria 29,50 zł
11. Łańcuchy lekkie - lambda bad. ilościowe - Nefelometria 29,50 zł
12. Składowa dopełniacza C3 w surowicy badanie ilościowe - Nefelometria 17,50 zł
13. Składowa dopełniacza C4 w surowicy badanie ilościowe - Nefelometria 17,50 zł
14. Troponina I w surowicy metoda immunoenzymatyczna 25,50 zł
15. P/ciała p/peroksydazie tarczycowej Anti - TPO w surowicy-met. mmunoenzymat. 33,00 zł
16. P/ciała p/tyreoglobulinie Anti - Tg w surowicy - met. immunoenzymatyczna 33,00 zł
17. Hemoglobina glikowana HbA1c - metoda immunoenzymatyczna 25,50 zł
18. Specyficzne IgE - panel oddechowy - metoda immunoenzymatyczna 160,00 zł
19. Specyficzne IgE - panel mieszany - metoda immunoenzymatyczna 160,00 zł
 

Wróć do góry

 

   
 
1 Grupa krwi 35,00 zł
2 Pobieranie materiału w Zakładzie 5,00 zł
Wróć do góry